Nieuwsbericht

Voortzetting maatregelen m.b.t. Corona

Door Hans Nagtegaal

Geachte ouders/verzorgers,

Deze dagen keren de meesten van ons weer terug na een zonnige zomervakantie. We zien uit naar het nieuwe schooljaar 20/21 en hopen volgende week weer met goede energie aan het onderwijs te beginnen.

Met dit schrijven wil ik uw aandacht vragen voor een paar zaken.
1: De bekende uitgangspunten van het RIVM en Outbreak Management Team (OMT) worden vanzelfsprekend op onze scholen ook de komende periode gehandhaafd. Wel kan er soms enige aanpassing plaatsvinden vanwege enige versoepeling van maatregelen. De school zal dit duidelijk aangeven. Per school kan e.e.a. licht verschillen afhankelijk van de situatie in het betreffende gebouw.

2: Er wordt op alle scholen komende week een check gedaan van de ventilatiemogelijkheden in de betreffende school. Zoals bekend wordt hier een grote waarde aan gehecht.

3: Met betrekking tot het gebruik van de gymzalen wordt steeds door de resp. scholen contact gezocht met de eigenaren van de betreffende zaal (vaak de gemeente) om te bespreken of gebruik verantwoord is.

4: Externe contacten worden beperkt toegelaten in de school.

5: Indien u in het buitenland op vakantie bent geweest en het betreft een oranje gebied, dan vragen wij u om de regels van de overheid na te leven. Op de site van het RIVM wordt e.e.a. toegelicht: www.rivm.nl. Als u als zoekopdracht Kinderen en school en COVID-19 intypt dan ziet u meer informatie.

Mocht dit schrijven vragen oproepen, neemt u dan hierover contact op met de directeur van de school van uw kind.


Met hartelijke groet,
J.S. (Hans) Nagtegaal
Voorzitter College van Bestuur