Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Hans Nagtegaal en ik ben voorzitter van het college van bestuur van Kindwijs. Sinds 1 januari 2014 ben ik dienst van deze stichting op het mooie eiland Goeree Overflakkee. Ik ben gelukkig gehuwd en heb twee volwassen kinderen.

Ik ben er trots op om voor Kindwijs te mogen werken! Kindwijs is een scholengroep van 14 protestants-christelijke basisscholen. Het voordeel daarvan is dat scholen elkaar kunnen versterken, van elkaar kunnen leren en elkaar tot steun kunnen zijn. Daarbij komt dat elke school zijn specifieke eigenheid mag behouden.

Ooit begon ik als leraar in het Lager Beroepsonderwijs om via allerlei directiefuncties in voortgezet en basisonderwijs in het bestuur van Kindwijs te komen. Binnen die functie is het belangrijk om gestalte te geven aan het protestants-christelijk onderwijs op ons eiland.

Wij leven vanuit de Bijbel als het leidend Woord van de Heere God en zijn dankbaar dat wij ons werk op deze manier voor onze leerlingen mogen doen.