vacature

PJF - Leerkracht 3/4

Op de Prins Johan Frisoschool ontstaat een vacature voor een leerkracht in groep 3-4. Het aantal werkdagen is bespreekbaar en kan variëren van 2 tot 5 dagen per week. De vacature ontstaat per 1 januari. Graag vertellen we meer over de vacature:

Groep 3-4
Deze combinatiegroep telt 27 leerlingen. De leerlingen zijn gewend te werken binnen de combinatiegroep. Elke dag is er extra hulp beschikbaar; vaak wordt de groep gesplitst of is er hulp voor een klein groepje leerlingen dat extra verrijking of instructie nodig heeft. De kinderen zijn gehecht aan elkaar en aan de leerkracht.

Onze school
Onze school is een gezellige dorpsschool in Herkingen op het mooie eiland Goeree-Overflakkee. Het is de enige school in het dorp en heeft dus een belangrijke functie. De school is gelegen aan de rand van het dorp en heeft in het gebouw en buiten het gebouw heel veel ruimte. We werken in vier combinatiegroepen hebben regelmatig een schoolbrede activiteit. Als team werken we veel samen en hebben we ook veel ruimte voor onze eigen initiatieven binnen de school. Meer informatie over de school vind je op onze website.

The Leader in Me
Onze school is vanaf 2017 een ‘The Leader in Me school’. We zijn ervan overtuigd dat alle kinderen helpen door de leider in zichzelf te ontdekken. ‘The Leader in Me’ is een pedagogische leerlijn die kinderen op een speelse manier 7 gewoonten aanleert, gericht op persoonlijke groei en relaties met anderen. Het zijn de 7 gewoonten die we kennen van Stephen Covey, auteur van het bekroonde leiderschapsboek ‘The 7 habits of highly effective people’.  De kern van het boek: effectieve mensen hebben 7 gewoonten die de basis zijn voor hun succes. Iedereen kan deze gewoonten bij zichzelf ontwikkelen, ook kinderen. Vanuit onze identiteit hebben we gewoonte nul toegevoegd aan deze zeven gewoonten.

Identiteit
Onze school heeft de protestants-christelijke identiteit, onze leerkrachten hebben ook deze identiteit. Wij staan nadrukkelijk open voor alle leerlingen van het dorp. Onze ouders en kinderen weten dat wij werk maken van onze christelijke identiteit. We vertellen uit de Bijbel, zingen psalmen en laten in onze levenshouding zien dat we willen leven tot eer van God.

Kindwijs
Werken binnen scholengroep Kindwijs betekent werken in een dynamische omgeving. Er zijn 14 basisscholen aangesloten bij de scholengroep, dit zijn allemaal protestants-christelijke scholen op Goeree-Overflakkee.

Medewerkers kunnen met korting deelnemen aan de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering, ontvangen een maandelijkse vergoeding voor het gebruik van hun device en hebben de mogelijkheid jaarlijks deel te nemen aan professionaliseringsactiviteiten via de Kindwijsacademie. Meer informatie vind je op www.kindwijs.org

Reageren
Elke reactie is welkom! Misschien wil je graag komen kijken bij onze school? Je bent hartelijk welkom. Mail je liever? We zien je mail graag komen!

Meer informatie is te krijgen bij directeur Leon van Dalen, bereikbaar via telefoonnummer 06-52581192 en via het mailadres info@pjf-herkingen.nl

Bijlage(n):