vacature

IB-er KOZA-groep

De KoZa-groep zoekt per 1 april 2023 of zo snel mogelijk daarna:
een enthousiaste intern begeleider voor de KoZa-groep

voor 2 dagen per week (0,4 fte)

Locatie: Prinses Marijkestraat 1, 3241VJ Middelharnis

KOZA IN HET KORT:
KoZa staat voor: kleuteronderwijs-zorgarrangement.
De KoZa-groep is opgezet in samenwerking met het samenwerkingsverband Passend onderwijs Goeree-Overflakkee, de gemeente Goeree-Overflakkee, Horizon Educé, SOPOGO, CSG de Waard en Kindwijs.
De groep biedt plaats aan maximaal 12 kinderen in de leeftijd tussen 4 en 7 jaar.
De KoZa-groep is een gespecialiseerde zorg- en onderwijssetting, waarin leerlingen in een kortdurend traject van ongeveer 1 jaar worden begeleid. Er is iedere dag een leerkracht en een zorgcoach in de groep. De intern begeleider en ontwikkelingspsycholoog ondersteunen het team. Er is veel expertise op het gebied van ontwikkelingsproblematiek.
De KoZa-groep heeft een systeemgerichte werkwijze om daarmee de eigen kracht van het gezin/systeem te versterken. De zorgcoaches hebben intensief contact met de ouders. We werken met de methode Schatkist en voor de sociaal emotionele
ontwikkeling met Kwink. ParnasSys is het leerlingvolgsysteem.
We werken met een vijf gelijke dagen model van 8.30 uur -14.00 uur.
De KoZa-groep is een neutrale voorziening, waarin rekening gehouden wordt met iedere geloofs- en levensovertuiging.

Wij zoeken een intern begeleider die:

 • in bezit is van een PABO diploma
 • kennis en ervaring heeft als intern begeleider
 • liefst ook een master (S)EN of IB opleiding gevolgd heeft of volgt
 • bij voorkeur ervaring heeft met kinderen uit de onderbouw
 • affiniteit heeft met leerlingen met uiteenlopende ondersteunings- en onderwijsbehoeften
 • zorgvuldig taken uitvoert
 • optimistisch en realistisch is
 • communicatief sterk is
 • goed kan samenwerken met ouders, leerkrachten en zorgcoaches
 • goed kan samenwerken en afstemmen met externe professionals (bijv. Zorg, Gemeente, Samenwerkingsverband en scholen)
 • op een constructieve manier feedback kan geven

 

Wij bieden onze nieuwe collega:

 • een enthousiast, hardwerkend, warm team dat het beste uit elke leerling wil
  halen
 • energieke en betrokken collega’s
 • salariëring en arbeidsvoorwaarden conform de CAO PO

Inlichtingen
Voor inlichtingen kun je contact opnemen met Piet Diepenhorst, directeur van ZML de Ark en De KoZa-groep, 06-144 101 63, e-mail:  p.diepenhorst@csgdewaard.nl
Zie voor meer informatie ook de KoZa website: https://www.koza-groep.nl/

Sollicitatieprocedure
Ben jij onze nieuwe collega, stuur dan jouw sollicitatiebrief en CV voor 7 maart, per e-mail aan p.diepenhorst@csgdewaard.nl
Graag tot ziens!

Bijlage(n):