Kindwijs

protestants-christelijke Scholengroep op Goeree-Overflakkee

Kindwijs, bijzonder goed onderwijs!

Hartelijk welkom op de website van Kindwijs, de protestants-christelijke scholengroep voor (speciaal) basisonderwijs op Goeree-Overflakkee. 

Alle veertien Kindwijs-scholen werken nauw samen, vanuit de specifieke eigenheid die iedere school kenmerkt, met als opdracht om dicht bij huis protestants-christelijk onderwijs te geven aan unieke leerlingen met een eigen palet aan mogelijkheden. De medewerkers van Kindwijs willen hun leerlingen, in goed contact met ouder(s)/verzorger(s), in een veilige omgeving uitdagen om de hun van God gekregen talenten te ontwikkelen en passende resultaten te behalen. Dat is iedere dag opnieuw de mooie en inhoudsvolle opdracht! 

Kindwijs wil zo bijdragen aan het vormen van leerlingen die hun plaats innemen in de maatschappij, met de Bijbel als leidraad en in afhankelijkheid van God.

Deze website laat u kennismaken met Kindwijs. Veel informatie over Kindwijs en de aangesloten scholen is hier te vinden. Neem gerust contact op met een van de scholen, wanneer u een specifieke vraag hebt!

Jankees de Waal, Voorzitter College van Bestuur

Feiten van Kindwijs

2032

Leerlingen

op alle scholen

290

Medewerkers

op alle scholen

14

Scholen