Kindwijs neemt de privacy van al haar leerlingen en medewerkers en de bezoekers van haar website zeer serieus en houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG).

In onze Privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze Kindwijs omgaat met de persoonsgegevens die zij verwerkt en welke rechten u heeft.

Meer informatie over uw rechten vindt u hier