Kennismaking
Bekijk deze video voor meer informatie over het werken bij onze protestants-christelijke scholengroep.

Elk schooljaar organiseert Kindwijs twee informatieavonden in samenwerking met de pabo. De komende informatieavonden zullen DV gehouden worden in november 2024. Een avond in samenwerking met de CHE en een avond in samenwerking met Driestar-educatief.

Startende leerkrachten
Iedere nieuwe collega krijgt begeleiding van een door de directie toegewezen mentor. De mate van begeleiding kan van persoon tot persoon verschillen, maar we gaan uit van hantering van een klaarliggend begeleidingsplan. Dit begeleidingsplan omvat de meest uitgebreide vorm van begeleiding. 

Ervaren leerkrachten
Ervaren leerkrachten worden vooral ingezet om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan onze leerlingen. Ook wordt hun ervaring en expertise ingezet in de begeleiding van stagiaires of startende leerkrachten. We gaan graag met medewerkers in gesprek om te onderzoeken waar zij tot bloei komen.

Professionalisering binnen de school
Er zijn op iedere school leerkrachten met speciale taken. Zij helpen de collega’s verder op pedagogisch en didactisch gebied. Als voorbeeld noemen we de Interne Begeleider (IB-er). Deze taak is erg belangrij, de IB-er zorgt voor afstemming van de ondersteuning van een leerling.
Maar ook kan er voor een gehele school een cursus aan het team worden aangeboden. In sommige gevallen kan ook een individuele cursus gevolgd worden. Al naar gelang dat de situatie op de school dat verlangt.

Leerkrachten in opleiding (LIO)
Een leraar in opleiding is een student die de lerarenopleiding bijna heeft afgerond en tegelijkertijd lesgeeft op een school. 
Een LIO-er heeft nog geen onderwijsbevoegdheid, maar mag wel zelfstandig voor de groep staan. Alle activiteiten vinden echter onder de volledige verantwoording van een bevoegd docent plaats. De bevoegde docent blijft dus altijd de eindverantwoordelijke functionaris. 

Arbeidsvoorwaarden
Op de veertien scholen van de Stichting is de cao voor het primair onderwijs van toepassing. 
Verder heeft de Stichting Integraal Personeels Beleid (IPB) ontwikkeld. Dit beleid is vaak een gevolg van de cao en de dagelijkse praktijk binnen Kindwijs. Het IPB kan gezien worden als een nadere omschrijving, bestemd voor verschillende en specifieke situaties.

Duurzame inzetbaarheid
Kindwijs is actief bezig met de gezondheid van haar medewerkers. Kindwijs wil dat medewerkers vaardig en vitaal zijn; gezond en bevlogen hun werkzaamheden kunnen verrichten voor zover dat in onze mogelijkheden ligt. Daarnaast spreken we tijdens het ontwikkelgesprek over mentaalfit, fysiekfit en loopbaanfit. Dit helpt ons om samen te onderzoeken waar het goed gaat en waar evt. verbetering gewenst is.

Met regelmaat worden workshops aangeboden middels de Kindwijsacademie. 'Grip op je tijd', 'balans werk-privé' of 'gezond leven' zijn enkele voorbeelden.