De Kindwijsscholen hebben samen met Codalt een eigen communicatie app ontwikkeld om de communicatie met ouders zo goed mogelijk te ondersteunen.

In de Kindwijs app vind je:

  • de school- en groepsberichten 
  • de kalender
  • chat met de leerkracht
  • planner voor oudergesprekken
  • privacycentrum (in ontwikkeling)
  • betaalmodule (in ontwikkeling)

Op de datum dat je kind voor het eerst op school is, wordt de toegang geactiveerd. Je hebt alleen toegang tot de groep(en) van je kind(eren). 

Via de Google Play of via de Appstore kun je de app installeren op je telefoon. Zoek naar de app "Kindwijs". De app heeft het logo van Kindwijs. Je kunt inloggen via een link of door middel van een wachtwoord. Je hebt daarbij toegang nodig op je mailadres, dat je hebt opgegeven aan de school op het inschrijfformulier. Lukt inloggen niet? Vraag dan op school na met welk e-mailadres je geregistreerd bent.

De Kindwijs app is ook toegankelijk via app.kindwijs.org. Als je op je telefoon geen toegang tot je mail hebt, kun je je wachtwoord ook instellen op de computer.

Ben je ouder van een kind op een school van Kindwijs èn werk je voor Kindwijs? Dan kan je account gekoppeld worden, zodat je alle berichten in één keer ontvangt. Vraag dit aan bij je ICT-coördinator of de administratief medewerker.

Naast de Kindwijs app maken de meeste scholen ook gebruik van het ouderportaal. Daarin kun je de geregistreerde gegevens inzien en zo nodig aanpassen. Je vindt daar ook informatie over je kind, zoals toetsresultaten.