In samenwerking met de Gemeente Goeree Overflakkee informeren wij u over het zogenaamde kindpakket.

Het kindpakket is een aanbod voor kinderen vanaf 0 t/m 17 jaar die opgroeien in een gezin met minder financiële mogelijkheden binnen de gemeente Goeree-Overflakkee.  De regelingen van het kindpakket gelden voor gezinnen met een inkomen tot 125% van de bijstandsnorm. Via deze link kunt u zien of uw netto maandinkomen binnen deze norm valt en u daarom in aanmerking komt voor het kindpakket.

Ouders of voogden moeten zelf een aanvraag voor het kindpakket indienen bij de gemeente om gebruik te kunnen maken van het kindpakket. De gemeente controleert of de aanvraag aan de eisen voldoet. Hierna kunt u gebruik maken van het aanbod uit Kindpakket. De school kan deze aanvragen niet voor u doen.

Aanbod

Voor alle scholen van de Kindwijsscholengroep gelden de onderstaande aanbiedingen.

U vindt ze op de website van Gemeente Goeree Overflakkee (zoek Kindpakket) of via deze link onder het kopje ‘leren en ontwikkelen’.

  • Vergoeding bijdrage schoolactiviteiten, denk hierbij aan een bedrag wat door de school gevraagd wordt voor activiteiten.
  • Schoolreisje
  • Schoolkamp
  • Vrijwillige ouderbijdrage
  • Typcursus

Meer aanbiedingen

Als u voldoet aan de voorwaarden voor het aanvragen van een kindpakket, dan zijn er nog veel meer aanbiedingen waar u gebruik van kunt maken. Ruim 400 bedrijven bieden hun producten aan voor het kindpakket. Alles is verzameld op de website. Hier kunt u bijv. zoeken naar de vergoeding van een schooltas via Hema of Duifhuizen. Of bedrijven die gymkleding aanbieden. Ook kunt u korting krijgen op zwemles, paardrijden etc.

Let op: u krijgt als ouders geen geld, de vergoeding van de Kindwijsaanbiedingen wordt overgemaakt naar de school. Vergoeding van andere producten wordt betaald aan de winkel waar u een aanbod afneemt.

Hoe kunt u aan de slag?

  1. Check of u voldoet aan de voorwaarden van het kindpakket. U kunt hiervoor de volgende website gebruiken
  2. Wanneer u aan de inkomensnorm voldoet kunt u een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor het kindpakket.
  3. Wanneer het een aanbieding van Kindwijs betreft, dan verzoeken we u de bevestigende e-mail toe te sturen aan de school. Op die manier weten we op school dat u bijvoorbeeld niet zelf betaalt voor het schoolreisje maar dat de school dit bedrag zal ontvangen van Gemeente Goeree Overflakkee.

Vervolg

Het is de intentie van Kindwijs om ook in de komende jaren (in samenwerking met de Gemeente) steeds een aanbod beschikbaar te stellen voor de gezinnen die aan de financiële normen van het Kindpakket voldoen.