Veiligheid

Alle scholen streven er naar een school te zijn waar de kinderen zich veilig kunnen voelen. Hier wordt veel aandacht aan besteed. Op gezette tijden (om de twee jaar, soms om het jaar) worden er enquêtes uitgezet onder de ouders en de oudere leerlingen om te achterhalen of dit doel behaald wordt. Uiteraard worden er maatregelen getroffen, als dit niet zo zou zijn. Ook wordt er aan gewerkt om de bewustwording bij kinderen te stimuleren om zelf veilig gedrag te vertonen. Veiligheid is iets van ons allemaal!
Ook wordt er gezorgd voor een veilig gebouw. Daarom wordt er standaard iedere vier jaar een risico-inventarisatie-en-evaluatie uitgevoerd door de Arbodienst.