Wat doet een vertrouwenspersoon?
In de eerste plaats kunt u bij de vertrouwenspersoon terecht om uw verhaal kwijt te kunnen. Dit kan per telefoon, maar wanneer het nodig is kan er een afspraak worden gemaakt. De vertrouwenspersoon komt dan naar een plek die voor u veilig en discreet is en gemakkelijk bereikbaar.

Daarnaast staat de vertrouwenspersoon u bij en geeft hij/zij advies bij het zoeken naar een passende oplossing. Hij/Zij zal alleen actie ondernemen als u dat wilt. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Het aantal klachten en het aantal gesprekken worden wel gerapporteerd. De vertrouwenspersoon zorgt dat u zich begrepen en gesteund voelt en helpt u om zo snel mogelijk uit een vervelende situatie te komen.

Wat is ongewenst gedrag?
Ongewenst gedrag is datgene wat u zélf als ongewenst ervaart. De maatstaf is dus niet: “Dat moet toch kunnen onder collega’s?”.

  • Pesten en treiteren
    Dit kan door collega’s of leidinggevenden, maar ook door klanten. Vaak gebeurt pesten door meerdere mensen tegelijk tegen één persoon. Onder de term pesten valt ook het beledigen van mensen op de werkvloer op grond van ras, sekse, kleur of seksuele geaardheid.
  • Seksuele intimidatie
    Gedrag dat iemand als ongewenst ervaart is persoonlijk. Het gaat bij seksuele intimidatie niet alleen om aanranding en verkrachting, maar ook om: iemand zonder toestemming aanraken en schuine moppen of dubbelzinnige opmerkingen over uiterlijk en seksuele prestaties maken.
  • Discriminatie
    Op grond van afkomst, kleur, seksuele geaardheid of sekse benadeeld worden ten opzichte van anderen.
  • Geweld en agressie

Geweld en agressie zijn zonder uitzondering onacceptabel. Agressie kan zich zowel verbaal als non-verbaal voordoen. Het kan zijn dat u ongewenst gedrag ervaart, maar twijfelt of de situatie ‘erg genoeg is’ om de vertrouwenspersoon erbij te betrekken. Neem dan tóch contact op!

U bepaalt zelf wanneer u gedrag ongewenst vindt en elke vorm daarvan is onaanvaardbaar. Door op tijd aan de bel te trekken, voorkomt u dat de situatie verslechtert.

Verantwoordelijkheid
Ook wanneer u ongewenst gedrag tegenover één van uw collega’s ziet of vermoedt, dan kunt u de vertrouwenspersoon benaderen. Iedereen draagt immers verantwoordelijkheid voor een plezierige en gezonde werksfeer. Daarbij is het gemakkelijker om de vertrouwenspersoon te benaderen wanneer u zelf geen slachtoffer bent.

Belt u alstublieft ook als u twijfelt of er sprake is van ongewenst gedrag. Belt u liever de vertrouwenspersoon op het moment dat een situatie nog niet ernstig is, dan dat u pas belt als u ongelukkig bent en niet meer goed kunt functioneren.

Vanuit zijn/haar onafhankelijke positie kan de vertrouwenspersoon de situatie objectief benaderen en u daarmee eventueel advies geven over de stappen die u het beste kunt ondernemen. Met of zonder haar hulp. Samen zorgen we ervoor dat u weer met plezier naar uw werk kunt gaan!

Kindwijs werkt met een extern vertrouwenspersoon
Het kan voor u lastig zijn om met iemand intern het gesprek aan te gaan. Met iemand ‘van buiten’ (onafhankelijk en niet betrokken bij onze organisatie) zet u die stap misschien nét even makkelijker. Zo wil Kindwijs er alles aan doen om elk ongewenst gedrag in een vroeg stadium aan te pakken.

Koen Roozen, extern vertrouwenspersoon stelt zich voor:
Discriminatie, agressie, geweld, seksuele intimidatie en pesten komen op de werkvloer steeds vaker voor. Helaas. Onaanvaardbaar ook. In ieder geval voor mij, Koen Roozen. Mocht u daar mee te krijgen? Dan sta ik, als uw externe vertrouwenspersoon, graag voor u klaar. Simpelweg om naar u te luisteren. Maar ook om u verder te helpen. Om samen op zoek te gaan naar oplossingen of vervolgstappen. Want, nogmaals, elk ongewenst gedrag is onacceptabel!

Zelf werk ik bij Perspectief Groep bv, dienstverlener op het gebied van preventie, duurzame inzetbaarheid, arbeidsmobiliteit en veiligheid & gezondheid. In mijn rol als adviseur arbeidsmobiliteit ben ik dag in, dag uit bezig met mensen. Help ik ze op zoek te gaan naar een baan die bij ze past. Binnen dan wel (gedwongen) buiten hun organisatie. Maar het belangrijkste, ik probeer ze te helpen hun talenten optimaal te benutten. Ook in mijn vorige functies als manager van diverse organisatieonderdelen is dat altijd mijn doel geweest.

Daarom ben ik zo blij met deze extra rol als vertrouwenspersoon. Want als u te maken krijgt met ongewenst gedrag, kan het lastig zijn om optimaal te functioneren. Daarom help ik u graag, zodat u weer zo snel mogelijk bevlogen aan het werk bent. Krijgt u te maken met ongewenst gedrag? Schroom dan niet om contact met mij op te nemen. Hoe eerder we uw probleem kunnen aanpakken, hoe beter. Weet daarbij dat ik een geheimhoudingsplicht heb. Voor mij vanzelfsprekend, maar ik wijs u er graag nog even op. Daar kunt u namelijk volledig op vertrouwen.

Contactgegevens
Koen Roozen is bereikbaar via het mobiele telefoonnummer 06 – 27 21 94 89. Of stuur een mail naar koenroozen@perspectief.eu.

Afhankelijk van uw voorkeur en/of vraagstelling kan ik u ook in contact brengen met één van mijn vrouwelijke collega’s.