Wat doet een vertrouwenspersoon?
In de eerste plaats kunt u bij de vertrouwenspersoon terecht om uw verhaal kwijt te kunnen. Dit kan per telefoon, maar wanneer het nodig is kan er een afspraak worden gemaakt. De vertrouwenspersoon komt dan naar een plek die voor u veilig en discreet is en gemakkelijk bereikbaar.

Daarnaast staat de vertrouwenspersoon u bij en geeft hij/zij advies bij het zoeken naar een passende oplossing. Hij/Zij zal alleen actie ondernemen als u dat wilt. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Het aantal klachten en het aantal gesprekken worden wel gerapporteerd. De vertrouwenspersoon zorgt dat u zich begrepen en gesteund voelt en helpt u om zo snel mogelijk uit een vervelende situatie te komen.

Wat is ongewenst gedrag?
Ongewenst gedrag is datgene wat u zélf als ongewenst ervaart. De maatstaf is dus niet: “Dat moet toch kunnen onder collega’s?”.

  • Pesten en treiteren
    Dit kan door collega’s of leidinggevenden, maar ook door klanten. Vaak gebeurt pesten door meerdere mensen tegelijk tegen één persoon. Onder de term pesten valt ook het beledigen van mensen op de werkvloer op grond van ras, sekse, kleur of seksuele geaardheid.
  • Seksuele intimidatie
    Gedrag dat iemand als ongewenst ervaart is persoonlijk. Het gaat bij seksuele intimidatie niet alleen om aanranding en verkrachting, maar ook om: iemand zonder toestemming aanraken en schuine moppen of dubbelzinnige opmerkingen over uiterlijk en seksuele prestaties maken.
  • Discriminatie
    Op grond van afkomst, kleur, seksuele geaardheid of sekse benadeeld worden ten opzichte van anderen.
  • Geweld en agressie

Geweld en agressie zijn zonder uitzondering onacceptabel. Agressie kan zich zowel verbaal als non-verbaal voordoen. Het kan zijn dat u ongewenst gedrag ervaart, maar twijfelt of de situatie ‘erg genoeg is’ om de vertrouwenspersoon erbij te betrekken. Neem dan tóch contact op!

U bepaalt zelf wanneer u gedrag ongewenst vindt en elke vorm daarvan is onaanvaardbaar. Door op tijd aan de bel te trekken, voorkomt u dat de situatie verslechtert.

Verantwoordelijkheid
Ook wanneer u ongewenst gedrag tegenover één van uw collega’s ziet of vermoedt, dan kunt u de vertrouwenspersoon benaderen. Iedereen draagt immers verantwoordelijkheid voor een plezierige en gezonde werksfeer. Daarbij is het gemakkelijker om de vertrouwenspersoon te benaderen wanneer u zelf geen slachtoffer bent.

Belt u alstublieft ook als u twijfelt of er sprake is van ongewenst gedrag. Belt u liever de vertrouwenspersoon op het moment dat een situatie nog niet ernstig is, dan dat u pas belt als u ongelukkig bent en niet meer goed kunt functioneren.

Vanuit zijn/haar onafhankelijke positie kan de vertrouwenspersoon de situatie objectief benaderen en u daarmee eventueel advies geven over de stappen die u het beste kunt ondernemen. Met of zonder haar hulp. Samen zorgen we ervoor dat u weer met plezier naar uw werk kunt gaan!

Kindwijs werkt met een extern vertrouwenspersoon
Het kan voor u lastig zijn om met iemand intern het gesprek aan te gaan. Met iemand ‘van buiten’ (onafhankelijk en niet betrokken bij onze organisatie) zet u die stap misschien nét even makkelijker. Zo wil Kindwijs er alles aan doen om elk ongewenst gedrag in een vroeg stadium aan te pakken.

Marjon Duits, onze externe vertrouwenspersoon stelt zich voor:
Mijn naam is Marjon Duits en ik ben werkzaam als consultant bij Perspectief Groep bv in Harderwijk. Ik heb ruim 7 jaar ervaring als consultant bij Perspectief en ruim 20 jaar ervaring in het HR vak. Dit betekent per definitie dat ik op een integere en vertrouwelijke manier met informatie van medewerkers omga.

Als vertrouwenspersoon vind ik het belangrijk om te allen tijde voor u bereikbaar te zijn, waarbij u er vanuit kunt gaan dat alle informatie die u met mij deelt bij mij veilig is. Ik heb beroepsgeheim en dit betekent dat ik de plicht heb om te zwijgen over alle feiten en gegevens die ik bij het uitoefenen van mijn functie te weten kom.
Deze geheimhoudingsplicht is voor mij vanzelfsprekend, omdat vertrouwen dé voorwaarde is om met uw probleem bij mij te komen. Aan het eind van elk kalenderjaar rapporteer ik aan uw werkgever het type meldingen dat eventueel is gedaan. Hierbij noem ik echter geen namen. De rapportages zijn volledig anoniem.

Contactgegevens
U kunt Marjon Duits bereiken via het mobiele telefoonnummer 06 – 24 33 24 79.

Of stuur een mail naar marjonduits@perspectief.eu