ExperiGO is het ontdeklaboratorium van de scholengroep Kindwijs.

Leerlingen worden in ExperiGO uitgedaagd om samen oplossingen te bedenken voor uitdagingen van deze tijd. Daarbij maken we gebruik van de nieuwste technologieën en inzichten op het gebied van wetenschap en techniek.

De kinderen die naar ExperiGO komen weten over het algemeen hoe het werkt en wat er mogelijk is. We streven naar een verdieping van de kennis en vaardigheden van de kinderen. We verwachten dat kinderen en leerkrachten enthousiast zullen zijn om naar ExperiGO toe te komen, waarbij de doelstelling is dat er lessenseries/projecten ontstaan. Op deze manier is het geen vrijblijvende excursie, maar een integraal onderdeel van ons programma, waarbij de in ExperiGO opgedane kennis en ervaringen ook ingezet worden in de eigen school. 

Dit schooljaar kiezen we duidelijker voor een didactische werkwijze in ExperiGO. Als we om ons heen kijken in het onderwijs zien we dat er steeds meer nadruk komt te liggen op onderzoekend en ontwerpend leren. Wij denken dat dit een mooie ontwikkeling is, die past bij de rol van ExperiGO binnen onze scholengroep, past bij ons strategisch beleidsplan en past bij de ontwikkelingen op onze scholen.

Om optimaal aan te kunnen sluiten bij de behoeftes van de verschillende scholen, hebben we drie leerlijnen. Elke basisschool kan op basis van dit aanbod een eigen onderwijsprogramma samenstellen.

De leerlijnen waaruit gekozen kan worden zijn:

Programmeren: De leerlingen werken met verschillende robots, zoals de ozobot, blue-bot, dash en dot. Door deze robots vooraf bedachte opdrachten uit te laten voeren ontwikkelen de leerlingen vaardigheden als: kritisch denken, toepassen van probleemoplossend vermogen en samenwerken. We creëren een doorgaande lijn, van groep 1-2 tot groep 8, waarbij de opdrachten steeds abstracter worden en de leerlingen worden uitgedaagd om complexere situaties te programmeren. In overleg met de leerkracht wordt een vraagstelling geformuleerd waarmee een groep leerlingen aan de slag gaat. In ExperiGO is er tijd en gelegenheid om verschillende oplossingen/strategieën uit te proberen. 

Na de eerste les in ExperiGO wordt op de eigen school verder onderzoek gedaan en wordt er letterlijk gebouwd aan een eindproduct. Tijdens het tweede bezoek aan ExperiGO, een week of 3/4 later, wordt alles bij elkaar gevoegd tot een totaalproduct. Veel verschillende competenties worden hierbij als vanzelf ontwikkeld. 

Multimedia: We leven in een wereld waarin beeld en geluid een belangrijke plaats inneemt. Internet en alle multimedia toepassingen daarvan zijn niet meer weg te denken. In deze leerlijn gaan de  leerlingen praktisch aan de slag met het maken en ontwerpen van eigen content. Competenties als: informatie en communicatie technologie-geletterdheid, creativiteit, communiceren en samenwerken komen hierbij volop aan bod. 

 

Ontwerpend leren: We gaan in de startles aan de slag met tekenprogramma(‘s)  van de 3d printer, 3d scannen etc. Op school en in de vervolgles gaan we aan de slag met een ontwerp maken aan de hand van een probleem, waar de leerlingen een oplossing voor mogen ontwerpen. Met leerlingen die al eerder hebben gewerkt met Tinkercad gaan we de vaardigheden uitbreiden. De 3d printer is vooral bedoeld voor de hogere groepen. Ook in deze leerlijn worden de 21ste eeuwse vaardigheden van de leerlingen aangesproken en ontwikkeld. 

Vierde leerlijn: Wordt dit schooljaar ontwikkeld,  we denken hierbij aan augmented reality (VR brillen etc.), een andere koers kan een meer technische zijn, zoals een plotter, lasersnijder. 

Contactgegevens:

Locatie Oude-Tonge
Melkweg 75
3255 TE Oude Tonge

c.koote@kindwijs.org

Locatie Stellendam
Schoolstraat 19
3251 AX Stellendam

j.keijzer@kindwijs.org