Als uw kind vier jaar wordt,  is het tijd om de basisschool te bezoeken. Ruim voor de 4e verjaardag kunt u uw kind aanmelden bij de school van uw keuze. U kunt hiervoor een afspraak met de directeur van de betreffende school maken. Tijdens het inschrijfgesprek wordt de belangrijkste  informatie aan u gegeven en worden uw vragen zo goed mogelijk beantwoord. Bij het gesprek hoort vanzelfsprekend ook een rondleiding door de school. 

De scholen wijzen niemand af om geloof, ras of huidskleur, onder voorwaarde dat de ouder(s)/verzorger(s) de grondslag van de school respecteren. De instemming met de grondslag van de school wordt kenbaar gemaakt door ondertekening van het aanmeldingsformulier. 

Indien u niet zeker bent van uw schoolkeuze, kunt u uiteraard ook geheel vrijblijvend vooraf een oriënterend gesprek met de directie aanvragen. 

Om informatie over een school te verkrijgen, verwijzen wij u naar de website van de betreffende school. Indien gewenst, kunt u natuurlijk ook een gesprek aanvragen bij de directie van de school om meer informatie te krijgen. Vaak ook zult u informatie krijgen via u bekende ouders, die al ervaring hebben opgedaan met de betreffende school.