De GMR bestaat uit....

Taak is...

U kunt de contact opnemen met de GMR via GMR@kindwijs.org. De data van de vergaderingen vindt u in de kalender. 

Hieronder zijn de notulen te zien van de voorgaande vergaderingen.