College van Bestuur
Jankees is het College van Bestuur van Kindwijs en vanuit die rol eindverantwoordelijk voor de activiteiten binnen Kindwijs. Hij doet zijn werk in verbinding met alle geledingen binnen Kindwijs en met tal van contacten daarbuiten. Hij rapporteert aan de Raad van Toezicht van Kindwijs

Medewerkers bestuurskantoor
Wim is de financieel manager van Kindwijs. Hij stelt de financiële verantwoordingen op zoals de jaarrekening en bewaakt de juistheid en volledigheid van de rijksbekostiging van de scholen en de besteding daarvan en adviseert het bestuur hierover. Hij ondersteunt de scholen bij het opstellen van de schoolbegrotingen en het beheer van hun schoolbudgetten. Daarnaast coördineert hij ook de gezamenlijke aspecten van de inkoop, het onderhoud van de gebouwen, de ICT en het privacybeleid.
Marleen is de personeelsmedewerker van Kindwijs. Zij werkt aan het werven en behouden van de juiste medewerkers. Daarnaast is zij de adviseur van de directeuren rondom alle zaken van personeel en personeelsbeleid. Marleen onderhoudt contact met een breed netwerk zoals Pabo's, Groendijk Onderwijsadministratie, Vervangingsfonds, Participatiefonds, UWV etc.
Kwaliteitszaken vallen onder de verantwoordelijkheid van Leon, hij ondersteunt bestuurder en schooldirecteuren in de plancyclus en stelt de diverse rapportages op over de onderwijskwaliteit.
Hilda verzorgt het secretariaat voor het bestuur en de Raad van Toezicht en notuleert de vergaderingen.
Ellen houdt zich bezig met het verwerken van alle facturen die binnenkomen en het verwerken van alle bankafschriften van de scholen en het bestuur.

De medewerkers van het bestuurskantoor zijn zo bezig om de scholen zo goed mogelijk te ondersteunen bij de uitvoering van hun mooie en inhoudsvolle taak.

Medewerkers bovenschoolse voorzieningen
Verder werken er medewerkers bij de bovenschoolse voorzieningen. Zij stellen zich voor op de pagina van ExperiGo en de Verrekijker.