Ook voor onze hoogbegaafde leerlingen verzorgt Kindwijs passend onderwijs. Op alle Kindwijsscholen bieden we basisondersteuning aan onze meer-en hoogbegaafde leerlingen. Naast de scholing die het team volgt, helpen gecertificeerde talentbegeleiders om deze vorm van passend onderwijs effectief vorm te geven. 

Voor sommige leerlingen is het nodig om buiten de eigen school met gelijkgestemden te leren en te ontwikkelen. Deze leerlingen gaan naar een bovenschoolse voorziening: de Verrekijker. De leerlingen volgen daar één semester van 15 weken. Op de Verrekijker realiseren we ondersteuning en aandacht met betrekking tot specifieke onderwijsbehoeften.

Vanaf januari 2021 kent de Verrekijker twee groepen, een midden- en een bovenbouwgroep, die één keer in de week bij elkaar komen.  Deze leerlingen krijgen een scala van vaardigheden aangeboden. Door het aanbieden van specifieke vaardigheden, zoals leerstrategieeën en denkprocessen, in de vorm van verrijkingsopdrachten, kunnen hiaten in de ontwikkeling worden opgevangen.

Het doel is dat leerlingen met een goed gevulde 'gereedschapskist' zich in de eigen school verder ontwikkelen.

Het beleidsplan van deze bovenschoolse voorziening vindt u hier.(volgt nog)