Nieuwsbericht

Google Workspace

Door Wim de Wit

Zoals u mogelijk al via de pers heeft vernomen zijn er risico's m.b.t. de privacy met betrekking tot Google-producten. Uit onderzoek in opdracht van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hogeschool van Amsterdam blijkt dat er privacy risico’s kleven aan het gebruik van Google Workspace for Education (voorheen G suite). Dat betreft programma's als Classroom, Meet, Gmail, Calendar, Drive, Docs, Sheets, Slides en meer. Binnen Kindwijs maken leerkrachten en de leerlingen gebruik van deze programma's.
 
De risico’s zitten in het verzamelen van zogenoemde metadata door Google, hoe de programma's gebruikt worden. Google kan bijvoorbeeld zien waar de gebruikers het meest op klikken, hoe lang ze ingelogd zijn en welke internetpagina’s en zoekopdrachten het meeste worden gebruikt. Het gaat niet om individuele leerresultaten of (adres)gegevens van gebruikers. Volgens de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) zijn metadata ook persoonsgegevens.

Namens het onderwijsveld zijn SURF (de ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek) en SIVON (de coöperatie van en voor het primair en voortgezet onderwijs) met Google in gesprek gegaan om ervoor te zorgen dat Google de privacy risico’s wegneemt. Op dit moment is er nog geen overeenstemming met Google op de aangegeven verbeterpunten en worden er nog gesprekken gevoerd. De beide organisaties dienen ook namens de sector een adviesaanvraag in over deze privacy risico’s bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij gaan ervan uit dat Google aanpassingen doorvoert zodat de geconstateerde risico’s worden weggenomen en Google Workspace for Education veilig gebruikt kan worden. Kindwijs heeft SIVON gevraagd mede namens haar het woord te voeren bij Google. De PO Raad stelt dat de situatie op dit moment niet betekent dat scholen op stel en sprong moeten stoppen met het gebruik van Google G-suite, vooral als zij erop aangewezen zijn voor de continuïteit van het onderwijs.

Deze zaak heeft de aandacht bij Kindwijs en zodra er meer bekend is, zullen we dat laten weten. Meer informatie kunt u vinden bij de vragen en antwoorden op de SIVON website.