Nieuwsbericht

Renovatie van de CBS Oranje Nassauschool en de CBS Albert Schweitzerschool

Door Hilda de Jonge

Renovatie van de CBS Oranje Nassauschool in Nieuwe Tonge en de CBS Albert Schweitzerschool in Stad aan ‘t Haringvliet

In 2019 is door de gemeente het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs vastgesteld. In de in 2023 vastgestelde huisvestingsverordening is renovatie als voorziening opgenomen. Dat betekent dat renovatie een alternatief voor nieuwbouw is geworden. Voor de scholen in Nieuwe Tonge en Stad aan ‘t Haringvliet heeft Kindwijs aangegeven van deze optie gebruik te willen maken.
In de raadsvergadering van donderdag 29 februari 2024 stemde de gemeenteraad unaniem in met de budgetverlening voor renovatie van de CBS Oranje Nassauschool in Nieuwe Tonge en de CBS Albert Schweitzerschool in Stad aan ‘t Haringvliet.
Er zijn plannen gemaakt om de twee gebouwen door middel van een ingrijpende renovatie duurzaam geschikt te maken voor een nieuwe gebruiksperiode. De gebouwen zullen voldoen aan de huidige functionele, onderwijskundige en kwaliteitseisen volgens het vigerend bouwbesluit.

Met de toekenning van het budget is een volgende stap gezet om daar te komen, zodat leerlingen en medewerkers straks kunnen profiteren van een prachtig schoolgebouw!