Nieuwsbericht

Nieuwe voorzitter van de RvT

Door Hilda de Jonge

Nieuwe voorzitter van de RvT

Per 1 januari 2024 is benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht: dhr. Henny van Kooten. Van harte welkom!

Tijdens de RvT vergadering van 13 februari 2024 heeft oud-voorzitter John de Geus het stokje overgedragen aan Henny van Kooten. John de Geus is ongeveer 18 jaren actief geweest bij Kindwijs en de rechtsvoorgangers. Eerst als lid van de Adviesraad van de School met de Bijbel Sommelsdijk, daarna als voorzitter van het bestuur en de laatste jaren als voorzitter van de Raad van Toezicht van Kindwijs. We bedanken hem heel hartelijk voor zijn grote inzet voor het protestants-christelijk onderwijs op Goeree-Overflakkee.

In onderstaand artikel van het Eilanden Nieuws kunt u meer lezen over deze wisseling.